Naše služby

Poskytované služby

- odborné poradenství při stavbách nových vodovodních přípojek

- vydávání závazných stanovisek a vyjádření ve věcech a v souvislosti s provozováním veřejného vodovodu

- instalace a výměny vodoměrů u odběratelů

- zabezpečování kalibrací vodoměrů

- řešení reklamací u odběratelů

- zjišťování úniků vody v síti a přiměřeně u odběratelů

- další činnosti podle aktuálních potřeb