Projekty

Zkapacitnění vodovodní soustavy

Dobrovolý svazek obcí Mikroregion Šatava aktuálně připravuje realizaci projektu s názvem

"Obec Bratčice, jímací území a přiváděcí řád".

V rámci tohoto projektu bude upraven stávající hydrogeologický vrt u hranice katastrálního území s obcí Mělčany tak, aby odpovídal podmínkám pro jeho využití na vodní zdroj. V rámci projektu bude dále vybudován vodojem s úpravnou vody, a přiváděcí řád vodovodu. Realizací tohoto projektu dojde k významnému zvýšení stávající kapacity vodovodní soustavy ve všech členských obcích svazku a tím i ke zvýšení bezpečnosti stabilních dodávek pitné vody odběratelům.

Svazek obcí má aktuálě vydáno pravomocné povolení k realizaci stavby a požádal po poskytnutí finanční dotace na realizaci projektu. V současné době zároveň probíhá výběr dodavatele stavby.

Realizace projektu bude zahájena v závislosti na poskytnutí finanční dotace.