Vedení svazku obcí

Vedení dobrovolného svazku obcí

Představenstvo dobrovolného svazku obcí

Bc. Jan Buršík, předseda představenstva               e-mail: starosta@obecbratcice.cz;

Petr Kopřiva, místopředseda představenstva         e-mail: starosta@ledceobec.cz;

Jiří Vondráček, místopředseda představenstva      e-mail: mistostarosta@sobotovice.cz;

Dozorčí rada svazku obcí

Jiří Tesař, předseda dozorčí rady

Bc. Robin Bartoš, člen dozorčí rady

Zdeněk Nečas, člen dozorčí rady

Další pracovníci dobrovolného svazku obcí

PhDr. Mgr. Petr Haramach, MBA, LL.M.               e-mail: haramach@mikroreginsatava.cz;          tel.: +420 725 109 318; +420 604 100 332;

zastupování svazku obcí navenek, zabezpečování provozu svazku obcí, vydávání závazných stanovisek a vyjádření ve všech typech řízení;

Ingrid Demková                                                      e-mail: demkova@mikroregionsatava.cz;          tel.: +420 774 714 068; +420 547 385 564;

ekonomika, účetnictví, administrativa    

Andrea Železná, administrativa                              e-mail.: administrativa@mikroregionsatava.cz;  tel.: +420 547 385 564; +420 737 831 108

Roman Julíček, technik, provoz infrastruktury        e-mail: feronald@seznam.cz;                                tel.: +420 608 365 970