Informace odběratelům

Vážení odběratelé,

jak jste byli v předstihu informování, ukončí k 31.12.2023 stávající dodavatel (Šatavsko, svazek obcí) dodávky pitné vody v obcích Bratčice, Ledce a Sobotovice. V současné době Vám byly/budou do Vašich schránek doručeny návrhy nových smluv o dodávkách pitné vody vodovodem pro veřejnou potřebu od budoucího dodavatele, kterým je nově založený svazek obcí Mikroregion Šatava.

Prosíme, abyste si smlouvy prostudovali a doplnili do nich všechny chybějící údaje za Vás, jako budoucí odběratele. Věnujte doplnění všech ve smlouvě uvedených údajů pozornost, abychom předešli možným komplikacím v budoucnu.

Na základě četných dotazů informujeme:

1. Zahájení dodávek vody novým provozovatelem a současně platnost smluv je od 01.01.2024, pokud je uvedeno chybně datum, lze upravit ručně.

2. Všechny další předvyplněné údaje, které neodpovídají aktuálnímu stavu u Vás, prosíme, rovněž opravte ručně.

3. Výši měsíčních zálohových plateb za dodávky vody si můžete nastavit dle vlastního uvážení, budeme je respektovat. Pro určení výše zálohy doporučujeme ověřit spotřebu vody za poslední účetní období. Podle současného ceníku si stanovte celkovou spotřebu v korunách, tu rozdělte na 12 zálohových plateb.

Odběratelé, kteří pitnou vodu z vodovodu neodebírají nebo ji odebírají v minimálním množství jako alternativu k vlastnímu zdroji, nemusí zálohové platby stanovovat, úhradu zaplatí najednou při ukončení účetního období. Do položky výše zálohy uvedou 0,- Kč.

4. Budoucí ceny za dodávky pitné vody od 01.01.2024 jsou aktuálně v procesu kalkulace. Protože se jedná o proces, ke kterému ještě nemáme k dispozici všechny podklady, vyhlásíme nové ceny ve 2. polovině měsíce prosince. Předběžně však nepředpokládáme zásadní odchylky od cen, které účtuje aktuální dodavatel.

Smlouvy lze odevzdat průběžně na Obecních úřadech v obcích Bratčice, Ledce a Sobotovice nebo v kanceláři svazku obcí Ledce čp. 28, v době úředních hodin. Jedná se o společnou kancelář se stávajícím dodavatelem v budově bývalé školy.

Současně nabízíme osobní konzultace v provozní kanceláři a dále na Obecních úřadech takto:

Obecní úřad Bratčice - pondělí, 27.11.2023 v době od 15,00 do 19,00 hodin

Obecní úřad Sobotovice - pondělí, 04.12.2023 v době od 15,00 do 19,00 hodin

Zároveň s námi můžete průběžně komunikovat na emailové adrese mikroregion@mikroregionsatava.cz

 

Děkujeme Vám za spolupráci