Podrobnosti ke zveřejnění vybraných dokumentů dobrovolného svazku obcí naleznete v záložce "Úřední deska"


Vážení odběratelé,

v souvislosti se změnou dodavatele pitné vody vodovodem pro veřejnou potřebu si Vám dovolujeme připomenout následující:

1. Odběratelé, kteří dosud neodevzdali nově uzavřenou smlouvu na dodávku pitné vody, učiňte tak obratem. Dnem 31.12.2023 stávající smlouvy pozbývají platnosti a odběr vody bez řádně uzavřené smlouvy zákon o vodovodech a kanalizacích vylučuje. V krajním případě by tak mohlo dojít až k přerušení dodávek vody do nemovitosti.

2. Cena za dodávky pitné vody nebyla ze strany nového dodavatele měněna, změnila se však v souvislosti se zvýšením DPH výsledná cena. Nová cena tak bude vyšší o 2% (aktuální sazba DPH je 10%, od 01.01.2024 platí sazba 12%).

3. Od 01.01.2024 zahájila provoz sdílená provozní kancelář svazku obcí na adrese Ledce čp. 28, (budova bývalé školy). Jedná se o společnou kancelář dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šatava a svazku obcí Šatavsko. Provozní kancelář má společné úřední hodiny, v rámci jedné návštěny tak odběratelé budou moci vyřídit jak záležitosti dodávek pitné vody, tak i záležitosti odvádění splaškových odpadních vod.

5. Oznamujeme, že novou kontaktní osobou pro provoz vodovodu je od 01.11.2023 technik dobrovolného svazku obcí pan Roman Julíček, telefonní kontakt:+420 608 365 970, e-mail: feronald@seznam nebo: mikroregion@mikroregionsatava.cz.